فروشگاه تعهد مینماید:

  1. قیمت و وضعیت محصولات خود را همواره بروز نگه دارد و به محض اتمام موجودی یا تغییر قیمت، تغییرات لازم را از طریق پنل مدیریتی خود اعمال نماید.
  2. کالا را دقیقا با جزئیات مندرج در سامانه شامل مشخصات فنی، قیمت، گارانتی و غیره به فروش رساند.
  3. در ساعات کاری پاسخگوی تماس های کاربران از طریق شماره تلفن اصلی فروشگاه باشد.
در صورت عدم پایبندی به تعهدات فوق، طبق ماده مربوط به خسارات در قرارداد منعقد شده اقدام میگردد.